โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ภาพกิจกรรม
โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา(IQ)​และความฉลาดทางอารมณ์(EQ)
ในวันที่​ 15​ ธันวาคม​ 2564​ ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 2​ ที่เป็นกลุ่มตัวแทนในการเข้าร่วมโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา(IQ)​และความฉลาดทางอารมณ์(EQ)​ในครั้งนี้นักเรียนเป็นผู้ที่ถูกสุ่มเลือกจากเจ้าหน้าที่โดยตรงจากกระทรวงสาธารณสุข​ กรมสุขภาพจิต​ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา​ครับ
โดยทางโรงเรียนได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

            		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2564,11:27   อ่าน 639 ครั้ง