โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom ระดับชั้นป.4 - ป.6 ในวันที่ 21-24 มิ.ย. 64

การเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ตั้งแต่วันที่ 21-24 มิ.ย. 64

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วัน/เวลา

12.30 – 13.30

13.30 – 14.30

21 มิ.ย. 64

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

22 มิ.ย. 64

วิทยาศาสตร์

อังกฤษ

23 มิ.ย. 64

สังคม

ภาษาไทย

24 มิ.ย. 64

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วัน/เวลา

10.30 – 11.30

11.30 – 12.30

21 มิ.ย. 64

ภาษาไทย

อังกฤษ

22 มิ.ย. 64

สังคม

ภาษาไทย

23 มิ.ย. 64

อังกฤษ

คณิตศาสตร์

24 มิ.ย. 64

สังคม

วิทยาศาสตร์

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วัน/เวลา

08.30 – 09.30

09.30 – 10.30

21 มิ.ย. 64

สังคม

อังกฤษ

22 มิ.ย. 64

คณิตศาสตร์

สังคม

23 มิ.ย. 64

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

24 มิ.ย. 64

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

 

 

โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 1003 ครั้ง