โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ครับ โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทองประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ สาขาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 165) 11 พ.ย. 65
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง (อ่าน 750) 28 ก.พ. 65
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง (อ่าน 708) 28 ก.พ. 65
โครงการการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 668) 28 ก.พ. 65
แจ้งการเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับวัคซีนครบโดส ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 (อ่าน 1109) 25 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 25 มกราคม 2565 (อ่าน 1110) 25 ม.ค. 65
การเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom ระดับชั้นป.4 - ป.6 ในวันที่ 21-24 มิ.ย. 64 (อ่าน 1003) 22 มิ.ย. 64
การเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom ระดับชั้นป.5 และ ป.6 (อ่าน 884) 19 มิ.ย. 64