โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางจิรารัตน์ ปานสีไหม

นายอนันต์ อัสดงษ์