โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
นักการ

นางจงใจ เพชรรัตน์

นายพิทักษ์ มนินทร

นางสาวสราญจิต โอขันธ์